PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền yêu cầu, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu tới Atanin bằng các hình thức: Gọi điện, gửi mail, hoặc đến trực tiếp văn phòng của Atanin để được chúng tôi hỗ trợ và thực hiện các quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới Atanin về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Atanin sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ Joka.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng: