ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên thương nhân/ tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN SUNWORLD

Địa chỉ:

  • Hồ Chí Minh: SAV7-0006 The Sun Avenue – 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP. HCM.
  • Buôn Mê Thuột : 30/4, Phường Khánh Xuân , Thành Phố BMT

Điện thoại: 0963788860